پرهامپرهام، تا این لحظه: 8 سال و 8 ماه و 28 روز سن داره
رهامرهام، تا این لحظه: 10 ماه و 22 روز سن داره
بابا محسنبابا محسن، تا این لحظه: 34 سال و 5 ماه سن داره
مامان ریحانهمامان ریحانه، تا این لحظه: 33 سال و 7 ماه و 24 روز سن داره

پرهام و رهام

سفر پاییز ۹۶

عزیز کوچولوی دوست داشتنی مامان چهارشنبه ۱۵آذر به همراه عمه لی لی و صباجونم به بوشهر رفتیم و۱۷آذر برگشتیم شیراز خیلی خیلی بهت خوش گذشت پسر شیطونم و تا تونستی آب بازی و شن بازی کردی گل پسری                                                                                 &n...
19 آذر 1396
1